MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 06/02/2024, 00:00
CMP

 CTCP Cảng Chân Mây (UpCOM)

Giá hiện tại: CMP 8.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CMP: 7.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMP của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 tại trụ sở chính của công ty - Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau cho cổ đông trong thư mời

 

Theo HNX

Các tin khác
CMP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CMP: Điều chỉnh nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CMP: Báo cáo thường niên 2023
CMP: 7.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CMP: 8.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CMP: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CMP: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2023
CMP: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2023
CMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.