MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 08/03/2024, 00:00
CMF

 Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (UpCOM)

Giá hiện tại: CMF 228.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CMF: 22.03.2024, ngày GDKHQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMF của CTCP Thực phẩm Cholimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, phương hướng hoạt động SXKD năm 2024;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023
+ Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024;
+ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và mức thưởng cho Ban điều hành Công ty năm 2024;
+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
          - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/05/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, Địa chỉ: Lô C40-43/I, C51-55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh (điện thoại: 028 – 37655036) bắt đầu từ ngày 10/05/2024, xuất trình sổ cổ đông và CMND (Thẻ CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
Cholimex Food đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.850 tỷ đồng trong năm 2024, chia cổ tức từ 15%/mệnh giá trở lên
CMF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CMF: Công bố lại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2024 và mẫu phiếu biểu quyết.
CMF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CMF: Bổ nhiệm bà Hồ Ngọc Hương giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất
CMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chấp thuận giao dịch của Công ty với bên liên quan
CMF: 22.03.2024, ngày GDKHQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt (5.000đ/cp)
Doanh nghiệp bán tương ớt lãi hàng trăm tỷ sắp chia cổ tức 50% bằng tiền năm thứ 5 liên tiếp, giá cổ phiếu vượt mốc 200.000 đồng
CMF: 25.3.2024, chốt DS tạm tứng cổ tức năm 2023 (5.000 đ/cp) và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CMF: Nghị quyết HĐQT thống nhất tạm tứng cổ tức năm 2023 (5.000 đ/cp) và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.