MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 27/04/2023, 17:07
CLC

 Công ty Cổ phần Cát Lợi (HOSE)

Giá hiện tại: CLC 35.4 -0.1(-0.28%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CLC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Cát Lợi thông báo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Các tập tin đính kèm
20230427_27.04.2023_2_Nghị quyết HĐQT ngày 26.04.2023.PDF
20230427_27.04.2023_3_Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.PDF
20230427_27.04.2023_4_Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.PDF
20230427_27.04.2023_5_Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.PDF
20230427_27.04.2023_6_Một số quy định và hướng dẫn của ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.PDF
20230427_27.04.2023_7_Tờ trình về các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.PDF
20230427_27.04.2023_8_Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 - Copy.PDF
20230427_27.04.2023_8_Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.PDF
20230427_27.04.2023_9_Báo cáo KQ HĐSXKD năm 2022 và KH SXKD năm 2023 của Giám đốc - Copy.PDF
20230427_27.04.2023_9_Báo cáo KQ HĐSXKD năm 2022 và KH SXKD năm 2023 của Giám đốc.PDF
20230427_27.04.2023_10_Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Copy.PDF
20230427_27.04.2023_10_Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.PDF
20230427_27.04.2023_11_Báo cáo thường niên năm 2022 - Copy.pdf
20230427_27.04.2023_11_Báo cáo thường niên năm 2022.pdf
20230427_27.04.2023_12_Thể lệ bầu cử Kiểm soát viên - Copy.PDF
20230427_27.04.2023_12_Thể lệ bầu cử Kiểm soát viên.PDF
20230427_27.04.2023_13_Tờ trình về việc bầu cử Kiểm soát viên - Copy.PDF
20230427_27.04.2023_13_Tờ trình về việc bầu cử Kiểm soát viên.PDF
20230427_27.04.2023_14_Phiếu bầu cử Kiểm soát viên - Copy.PDF
20230427_27.04.2023_14_Phiếu bầu cử Kiểm soát viên.PDF
20230427_27.04.2023_15_Thông tin bà Trần Thị Ánh_Ứng viên ứng cử Kiểm soát viên - Copy.PDF

 

Theo HOSE

Các tin khác
CLC: Nghị quyết HĐQT phê duyệt dự án đầu tư góp vốn thành lập công ty liên doanh
CLC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 so với quý 3/2022
CLC: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty liên doanh
CLC: Em dâu ông Châu Tuấn - Chủ tịch HĐQT đã bán 8.000 cp
CLC: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023
CLC: Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023
CLC: 15.6.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức đợt cuối năm 2022 (2.000 đ/cp)
CLC: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2022
CLC: Bổ nhiệm bà Trần Thị Ánh giữ chức Trưởng ban Ban kiểm soát từ 25.5.2023
CLC: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.