MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/03/2024, 00:00
CKD

 Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi (UpCOM)

Giá hiện tại: CKD 23.5 +0.6(+2.62%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CKD: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKD của CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp:
a. Các nội dung họp thường niên:
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;
+ Thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch năm 2024;
b. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
c. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty, Km 12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
CKD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CKD: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CKD: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CKD: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CKD: Thanh toán cổ tức năm 2022 vào ngày 8.12.2023
CKD: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tiếp tục trả tiền cổ tức năm 2022 cho cổ đông
CKD: Ông Nguyễn Tuấn Cương làm Quyền GĐ SX Kết cấu thép
CKD: Nghị quyết HĐQT hoãn ngày trả cổ tức năm 2022
CKD: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022
CKD: 9.8.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (2.700đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.