MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 08/03/2024, 00:00
CKA

 Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (UpCOM)

Giá hiện tại: CKA 49.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CKA: 10.04.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CKA của CTCP Cơ khí An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuốc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CKA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị sửa đổi nội dung họp ĐHĐCĐ
CKA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CKA: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v thông qua nội dung tại liệu ĐHĐCĐ
CKA: 10.04.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CKA: 11.4.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CKA: Nghị quyết HĐQT thống nhất gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CKA: Vợ ông Nguyễn Đức Hiền-thành viên BKS chưa bán toàn bộ 6.900 cổ phiếu
CKA: Nghị quyết HĐQT thông qua thực hiện các hợp đồng với các bên liên quan
CKA: Vợ ông Nguyễn Đức Hiền-thành viên BKS đăng ký bán toàn bộ 6.900 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.