MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 19/03/2024, 00:00
CI5

 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 (UpCOM)

Giá hiện tại: CI5 12.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CI5: 2.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CI5 của CTCP Đầu tư Xây dựng số 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo Tài chính năm đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Thời gian họp: dự kiến cuối tháng 4 năm 2024 (TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CI5: Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
CI5: 2.4.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CI5: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CI5: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CI5: Nghị quyết HĐQT thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh
CI5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
CI5: Bổ nhiệm bà Trần Thị Minh giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 19/05/2023
CI5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CI5: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CI5: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.