MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 02/08/2023, 00:00
CFM

 CTCP Đầu tư CFM (UpCOM)

Giá hiện tại: CFM 8.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CFM: CTCP Alchemist Investment Holdings đã mua 1.020.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Alchemist Investment Holdings
- Mã chứng khoán: CFM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.020.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.020.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.020.000 CP (tỷ lệ 51%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/07/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quốc Trung
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thùy Linh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 73.000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 10.000 CP (tỷ lệ 3,65%) 0,5%)
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CFM: Thành lập Ủy ban kiểm toán gồm ông Ngô Việt Hưng và ông Vũ Thanh Tùng
CFM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CFM: 3.4.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CFM: Nghị quyết HĐQT thông qua mua cổ phần SKK Chain & Franchise
CFM: Ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT đã bán 1.019.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.