MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 08/08/2023, 00:00
CFM

 CTCP Đầu tư CFM (UpCOM)

Giá hiện tại: CFM 9.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CFM: Ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT đã bán 1.019.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: CFM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.092.000 CP (tỷ lệ 54,6%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.020.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 73.000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.019.000 CP
3,65%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời hạn đăng ký giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/08/2023.
 

File đính kèm :

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
CFM: Thành lập Ủy ban kiểm toán gồm ông Ngô Việt Hưng và ông Vũ Thanh Tùng
CFM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CFM: 3.4.2024, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CFM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CFM: Nghị quyết HĐQT thông qua mua cổ phần SKK Chain & Franchise
CFM: Ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT đã bán 1.019.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.