MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Kim Thị Thu Huyền
Tên :

Kim Thị Thu Huyền

/ceo/CEO_874988/kim-thi-thu-huyen.chn

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP - Phụ trách quản trị

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phụ trách quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) 1/5/2023
Công bố thông tin Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) 1/5/2023

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.