MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Vũ Văn Cường
Tên :

Vũ Văn Cường

/ceo/CEO_82536/vu-van-cuong.chn

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV - Chủ tịch HĐTV

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_82536.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV (VINATABA)

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV (VINATABA)  CLC 13,366,080 31/12/2022 516.6
HJC 9,778,162 31/12/2018 59.6
NST 6,463,589 20/09/2023 50.4

Xem tiếp

BMI 1,940,917 12/10/2023 45.0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.