MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đoàn Hoài Minh
Tên :

Đoàn Hoài Minh

/ceo/CEO_82530/doan-hoai-minh.chn

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV - Phó Tổng GĐ

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_82530.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Tổng GĐ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA)

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA)  VSN 54,829,878 24/08/2023 1,529.8
TMS 4,944,020 04/10/2023 252.1
VNS 4,689,070 13/09/2023 51.6

Xem tiếp

APT 2,640,198 31/12/2021 8.4
AGX 1,980,000 31/12/2015 119.0
IMT 600,000 05/01/2010 1.2

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 26 tháng 04 năm 2019 đến ngày 28 tháng 04 năm 2021 : Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.