MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Văn Tuấn
Tên :

Nguyễn Văn Tuấn

Sinh năm : 06/03/1984
Nguyên quán : Hà Nam
Trình độ : - Cử nhân
- Cử nhân

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC) 27/6/2019
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GEX) 16/7/2016
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GEX) 6/9/2016
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Điện lực GELEX (GEE) 4/2019
Chủ tịch Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex 5/12/2016
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FTG Việt Nam
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thiết bị Điện 1/9/2016
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD 13/7/2017
Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng Fecon 12/2013

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
GEX 202,275,993 23.755% 31/12/2023 4,905.2

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Nguyễn Thị Tuyết Chị gái VIX 33,653,431 13/07/2023 641.1
Đào Thị Lơ Mẹ GEX 26,159,999 31/12/2022 634.4

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex  PXL 15,802,005 31/12/2021 230.7
(*) Tính theo giá cập nhật đến 14/06/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
 • Cử nhân Luật Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 27 tháng 06 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT - Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HOSE: VGC)
 • Từ tháng 07 năm 2017 : Phó Chủ tịch HĐTV - Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD
 • Từ ngày 23 tháng 05 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT - CTCP Dây Cáp Điện Việt Nam (HOSE: CAV)
 • Từ ngày 11 tháng 04 năm 2017 : Thành viên HĐQT - CTCP Dây Cáp Điện Việt Nam (HOSE: CAV)
 • Từ tháng 12 năm 2016 : Chủ tịch HĐTV - Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX
 • Từ ngày 06 tháng 09 năm 2016 : Tổng Giám đốc - CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX)
 • Từ ngày 16 tháng 07 năm 2016 : Thành viên HĐQT - CTCP Tập đoàn GELEX (HOSE: GEX)
 • Từ ngày 12 tháng 04 năm 2019 đến ngày 01 tháng 10 năm 2021 : Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện
 • Từ tháng 04 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019 : Chủ tịch HĐTV - Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX
 • Từ ngày 09 tháng 03 năm 2016 đến ngày 16 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT - Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (UPCoM: SWC)
 • Từ ngày 15 tháng 04 năm 2016 đến ngày 12 tháng 04 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam (HOSE: STG)
 • Từ tháng 09 năm 2016 đến tháng 04 năm 2018 : Chủ tịch HĐTV - Công ty TNHH MTV Thiết Bị Đo Điện GELEX EMIC
 • Từ tháng 09 năm 2016 đến tháng 01 năm 2018 : Thành viên thường trực HĐQT - Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (HOSE: GEX)
 • Từ năm 2013 đến năm 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Hạ tầng FECON
 • Từ ngày 09 tháng 03 năm 2016 đến ngày 26 tháng 07 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT - Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (UPCoM: SWC)
 • Từ ngày 30 tháng 08 năm 2014 đến ngày 23 tháng 05 năm 2016 : Phó Chủ tịch HĐQT - CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX)

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.