MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lê Trúc Lâm
Tên :

Lê Trúc Lâm

Sinh năm : 1981
Trình độ : - Cử nhân
-
/ceo/CEO_75560/le-truc-lam.chn

Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương - Thành viên BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_75560_20221010104026.png

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên BKS Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVP) 11/5/2018
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế (GSP) 17/12/2021
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp Vận Phương Đông Việt (PDV) 24/4/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Kinh tế
  • Quản trị Kinh doanh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng 10 năm 2012 đến ngày 01 tháng 08 năm 2020 : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương
  • Đến 27/04/2017 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.