MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Vũ Bá Hòa
Tên :

Vũ Bá Hòa

Sinh năm : 15/05/1952
Số CMND : 021605711
Nguyên quán : Hải Phòng.
Nơi sinh : Hải Phòng
Cư trú : 45 Tôn Thất Đạm – Quận 1 – T.P Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08.38323.041
Trình độ : Cử nhân Sư phạm
/ceo/CEO_11467/vu-ba-hoa.chn
Nguyên quán: Hải Phòng.
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam - Thành viên HĐQT độc lập

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg
Vũ Bá Tuấn

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (SMN) 14/1/2023
Phó Tổng GĐ Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam 10/2003

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Vũ Bá Tuấn Con trai SMN 5,000 31/12/2016 0.1

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam  SED 4,339,000 31/12/2019 83.3
STC 2,976,768 30/06/2021 61.0
SMN 2,340,000 30/06/2021 32.1

Xem tiếp

DHI 2,099,972 06/03/2013 11.8
ADC 1,487,772 31/12/2021 28.3
EPH 1,108,813 31/12/2022 14.7
TPH 1,026,976 30/06/2021 11.5
BST 440,000 15/01/2024 6.6
HTP 381,600 20/03/2020 4.9
IDN 341,000 01/11/2017 3.1
HEV 217,300 31/12/2021 6.5
(*) Tính theo giá cập nhật đến 01/03/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Cử nhân Sư phạm

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 1970 – 1976: Tham gia Quân đội, chiến đấu tại chiến trƣờng B2
  1976 – 1979: Sinh viên Đại học Sƣ phạm T.P Hồ Chí Minh
  1979 – 1981: Công tác tại Chi nhánh Cục Xuất bản – Bộ Giáo dục.
  1981 – 1984: Phó phòng Phát hành – Thƣ viện – Chi nhánh Cục Xuất bản tạo T.P Hồ Chí Minh.
  1984 – 1988: Phò phòng phát hành – Thƣ viện – Công ty Sách và Thiết bị trƣờng học TW2 – Bộ Giáo dục
  1988 – 1995: Trƣởng phòng kế hoạch – Phát hành – Thƣ viện – Chi nhánh Nhà xuất bản tại T.P. Hồ Chí Minh.
  1995 -1999: Phó Giám Đốc, Bí thƣ Đảng Ủy – Chi nhánh Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại T.P Hồ Chí Minh.
  1/2000-10/2003: Giám đốc Chi nhánh NXBGD tại T.P Hồ Chí Minh
  10/2003 – nay: Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam kiêm Giám đốc NXBGD tại T.P Hồ Chí Minh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.