MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Văn Thúy
Tên :

Nguyễn Văn Thúy

Sinh năm : 15/10/1958
Số CMND : 025000454
Nguyên quán : Hà Nam
Trình độ : Cử nhân Kinh tế
/ceo/CEO_08436/nguyen-van-thuy.chn
Nguyên quán: Hà Nam
Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần - Phó Tổng GĐ

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_08436.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Tổng GĐ Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần (IDC) 3/2009

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
HTI
4,989,840 20.0% 05/2014 79.8
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Cử nhân Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 03 năm 2009 : Đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc Tong công ty đầu tư phát trien đô thị và KCN Viet Nam
 • Từ tháng 12 năm 2000 đến tháng 02 năm 2009 : Kê toán trưởng Tong công ty đầu tư phát trien đô thị và KCN Viet Nam
 • Từ tháng 05 năm 1995 đến tháng 12 năm 2000 : Kê toán trưởng Công ty phát trien đô thị và khu công
  nghiep
 • Từ tháng 01 năm 1994 đến tháng 04 năm 1995 : Phó phòng TCKT Công ty phát trien đô thị và khu công
  nghiep
 • Từ tháng 09 năm 1989 đến tháng 12 năm 1993 : Kê toán trưởng Xí nghiep Vat tư van ti Sông ðà 3 tạ i
  Tp. Biên Hòa – Đông Nai
 • Từ tháng 05 năm 1989 đến tháng 09 năm 1989 : Phó phòng TCKT Xí nghiep Tiêp nhan vat tư thiêt bị Hải
  Phòng
 • Từ tháng 11 năm 1982 đến tháng 04 năm 1989 : Chuyên viên PTCKT Công ty Cung ng vat tư – Tong công ty Xây dng Sông đà

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.