MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Đức Tuấn
Tên :

Nguyễn Đức Tuấn

Sinh năm : 27/12/1957
Nguyên quán : Hải Dương
Trình độ : Thạc sỹ
/ceo/CEO_00744/nguyen-duc-tuan.chn
Nguyên quán: Hải Dương
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt - Thành viên HĐTV

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_00744.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐTV Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF)

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
BVH
48,848,000 06.58% 08/2016 2,046.7

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF)  STG 4,139,999 27/12/2018 202.2
XHC 2,400,000 10/04/2023 60.7
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Thạc sỹ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng 01 năm 2008 : Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ; Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt
  • Từ tháng 12 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007 : Tổng Giám đốc Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam
  • Từ tháng 01 năm 2004 đến tháng 11 năm 2006 : Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam
  • Từ tháng 07 năm 1996 đến tháng 12 năm 2003 : Phó Giám đốc, Giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hà Nội
  • Từ tháng 09 năm 1994 đến tháng 06 năm 1996 : Trưởng phòng Kế hoạch Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.