MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 17/01/2023, 15:13
CAT

 Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (UpCOM)

Giá hiện tại: CAT 17.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CAT: Bà Phan Thị Ngọc Ánh - Phó Tổng Giám đốc đã mua 100.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Ngọc Ánh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: CAT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP (tỷ lệ 6,56%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 700.000 CP (tỷ lệ 7,65%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/01/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/01/2023.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CAT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2023
CAT: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
CAT: Báo cáo thường niên 2023
CAT: Thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CAT: Thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CAT: 26.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CAT: 27.2.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CAT: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CAT: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CAT: Tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 (1.000 đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.