MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 19/02/2024, 00:00
CAT

 Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau (UpCOM)

Giá hiện tại: CAT 17.2 -2.6(-13.13%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CAT: 26.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAT của CTCP Thủy sản Cà Mau như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
+ Thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;
+ Và thảo luận thông qua một số vấn đề quan trọng khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty - địa chỉ: 08 Cao Thắng, phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
          - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 30/03/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CAT: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
CAT: Báo cáo thường niên 2023
CAT: Thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CAT: Thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CAT: 26.2.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CAT: 27.2.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CAT: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
CAT: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
CAT: Tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 (1.000 đ/cp)
CAT: Ông Trần Trọng Tài làm GĐ Tài chính từ 16.10.2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.