MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 09/05/2012, 14:15
BXD

 Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng

Giá hiện tại: BXD 8.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BXD: Con ông Lê Viết Hoàng - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 20.000 cp

Giao dịch cổ phiếu của ông Lê Trung Hiếu - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng - như sau:

­Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Trung Hiếu

­Mã chứng khoán: BXD

­Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 68.230 CP (tỷ lệ 3,94%)

­Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Viết Hoàng

­Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

­Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con

­Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 109.468 CP (tỷ lệ 6,32%)

­Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP

­Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

­Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

­Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/05/2012

­Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/06/2012


HNX

Theo HNX

Các tin khác
BXD: Thông báo hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BXD
BXD: Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2013
BXD: 26/09, Ngày ĐKCC tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường
BXD: Tổ chức ĐHCĐ bất thường họp bàn tỷ lệ cổ tức 2013 và kế hoạch 2014
BXD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2013
BXD: Bà Trương Thị Hà - Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu từ 01/05/2013
BXD: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013
BXD: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
BXD: Nghị quyết HĐQT về thanh toán cổ tức năm 2012
BXD: 26/3 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 5% và họp ĐHCĐ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.