MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 11/03/2013, 10:29
BXD

 Công ty Cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng

Giá hiện tại: BXD 8.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BXD: 26/3 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 5% và họp ĐHCĐ
BXD: 26/3 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 5% và họp ĐHCĐ

Thời gian thực hiện trả cổ tức: 25/04/2013.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng-BXD

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2013

- Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10/04/2013 đến ngày 15/04/2013

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng, địa chỉ: phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

2. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/04/2013

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng.

Các tin khác
BXD: Thông báo hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu BXD
BXD: Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2013
BXD: 26/09, Ngày ĐKCC tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường
BXD: Tổ chức ĐHCĐ bất thường họp bàn tỷ lệ cổ tức 2013 và kế hoạch 2014
BXD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2013
BXD: Bà Trương Thị Hà - Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu từ 01/05/2013
BXD: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013
BXD: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
BXD: Nghị quyết HĐQT về thanh toán cổ tức năm 2012
BXD: 26/3 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 5% và họp ĐHCĐ
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.