MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 20/03/2024, 00:00
BT1

 Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương (UpCOM)

Giá hiện tại: BT1 13.0 -1.0(-7.14%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BT1: Đinh Văn Hoạt - Ủy viên HĐQT - đã bán 359.640 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Văn Hoạt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: BT1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 359.640 CP (tỷ lệ 6,34%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 359.640 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 359.640 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/03/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/03/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
BT1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BT1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BT1: Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua giao dịch với các bên liên quan
BT1: Đơn từ nhiệm ủy viên HĐQT của ông Đinh Văn Hoạt
BT1: Đinh Văn Hoạt - Ủy viên HĐQT - đã bán 359.640 CP
BT1: Đinh Văn Hoạt - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 359.640 CP
BT1: 19.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BT1: 20.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BT1: Thay đổi giấy ĐKKD do tăng VĐL
BT1: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.