MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 27/11/2023, 00:00
BSA

 Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (UpCOM)

Giá hiện tại: BSA 22.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BSA: Ký kết hợp đồng với công ty Tư vấn Xây dựng điện 4
Các tin khác
BSA: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt giao dịch với người có liên quan
BSA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BSA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BSA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BSA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BSA: Thư mời tham dự và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BSA: 13.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BSA: 14.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BSA: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BSA: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.