MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 07/05/2024, 00:00
BHG

 Công ty cổ phần Chè Biển Hồ (UpCOM)

Giá hiện tại: BHG 11.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BHG: 16.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHG của CTCP Chè Biển Hồ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023, thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
          - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/06/2024 (Theo thông báo mời họp)
 

 

Theo HNX

Các tin khác
BHG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BHG: Trịnh Quang Vinh - Ủy viên HĐQT - đã mua 250.000 CP
BHG: Nguyễn Thị Thu Vân - đã mua 1.787.013 cp - trở thành CĐL
BHG: Trịnh Đình Trường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 1.381.932 CP
BHG: Vợ ông Trịnh Đình Trường - Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 600.000 CP
BHG: CTCP Năng lượng Nghĩa Hưng - CĐL - đã bán 55.081 cp
BHG: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v thanh lý tài sản cố định của Công ty
BHG: Vợ ông Trịnh Đình Trường - Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 600.000 CP
BHG: Trịnh Quang Vinh - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 250.000 CP
BHG: 16.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.