MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 16/05/2024, 00:00
BHG

 Công ty cổ phần Chè Biển Hồ (UpCOM)

Giá hiện tại: BHG 11.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BHG: Vợ ông Trịnh Đình Trường - Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 600.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thanh Tình
- Mã chứng khoán: BHG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600.000 CP (tỷ lệ 6,71%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/05/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/05/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trịnh Đình Trường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
 

 

Theo HNX

Các tin khác
BHG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BHG: Trịnh Quang Vinh - Ủy viên HĐQT - đã mua 250.000 CP
BHG: Nguyễn Thị Thu Vân - đã mua 1.787.013 cp - trở thành CĐL
BHG: Trịnh Đình Trường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 1.381.932 CP
BHG: Vợ ông Trịnh Đình Trường - Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 600.000 CP
BHG: CTCP Năng lượng Nghĩa Hưng - CĐL - đã bán 55.081 cp
BHG: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v thanh lý tài sản cố định của Công ty
BHG: Vợ ông Trịnh Đình Trường - Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 600.000 CP
BHG: Trịnh Quang Vinh - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 250.000 CP
BHG: 16.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.