MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/03/2024, 00:00
BHA

 Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (UpCOM)

Giá hiện tại: BHA 17.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BHA: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHA của CTCP Thủy điện Bắc Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức từ ngày 10/04/2024 đến ngày 23/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
BHA: 3.4.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (300đ/cp)
BHA: Nghị quyết Hội đồng quản trịv.v phê duyệt phương án chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023
BHA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BHA: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023
BHA: 14.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BHA: 15.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BHA: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
BHA: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BHA: 23.11.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức (350 đ/cp)
BHA: 24.11.2023, chốt DS trả cổ tức đợt 2/2022 (350 đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.