MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 13/03/2023, 17:52
BBM

 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định (UpCOM)

Giá hiện tại: BBM 11.0 +0.7(+6.8%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BBM: 28.3.2023, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBM của CTCP Bia Hà Nội - Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty số 5 đường Thái Bình, thành phố Nam Định
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.


Theo HNX

Các tin khác
BBM: Báo cáo thường niên 2023
BBM: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
BBM: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
BBM: Nghị quyết ĐHCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
BBM: Nghị quyết HĐQT thông qua chấm dứt hợp đồng kiểm toán
BBM: 7.11.2023, chốt DS lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
BBM: 6.11.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến CĐ bằng văn bản đổi thành viên BKS
BBM: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông v/v thay thành viên BKS
BBM: 30.10.2023, chốt DS lấy ý kiến cổ đông v/v thay thành viên BKS
BBM: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông v/v thay thành viên BKS
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.