MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 15/04/2024, 00:00
BBM

 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định (UpCOM)

Giá hiện tại: BBM 10.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BBM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Các tin khác
BBM: 23.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (200đ/cp)
BBM: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chốt danh sách và thời gian chi trả cổ tức năm 2023
BBM: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
BBM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BBM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BBM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BBM: 15.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BBM: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BBM: 18.3.2024, chốt DS tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BBM: Báo cáo thường niên 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.