MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 04/03/2024, 00:00
BAX

 Công ty Cổ phần Thống Nhất (HNX)

Giá hiện tại: BAX 39.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BAX: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAX của CTCP Thống Nhất như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 8 giờ 30, ngày 16/04/2024 (thứ 5)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
+ Báo cáo các hoạt động quản trị doanh nghiệp của HĐQT;
+ Báo cáo thẩm định của BKS về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Tờ trình Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029
+ Tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 

Theo HNX

Các tin khác
BAX: Nghị quyết HĐQT đổi ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BAX: Tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BAX: 25.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BAX: Nghị quyết HĐQT đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BAX: Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Nguyễn Cao Nhơn
BAX: Báo cáo thường niên 2023
BAX: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BAX: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BAX: Quyết định số 467/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính.
BAX: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.