MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 04/03/2024, 00:00
AMC

 Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu (HNX)

Giá hiện tại: AMC 18.8 +0.1(+0.53%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
AMC: 22.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMC của CTCP Khoáng sản Á Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 22 - 29 tháng 04 năm 2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu, Lô 32 khu C, KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024;
+ Thông qua các tờ trình:
* Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức 2023
* Trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2023 và đề xuất mức thù lao 2024
* Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

 

Theo HNX

Các tin khác
AMC: Ký hợp đồng kiểm toán các BCTC năm 2024
AMC: 20.6.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2023 (1.300 đ/cp)
AMC: 21.6.2024, chốt DS trả cổ tức năm 2023 (1.300 đ/cp)
AMC: Sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh
AMC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024
AMC: 25.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
AMC: Báo cáo thường niên 2023
AMC: 22.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
AMC: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền tham dự ĐHCĐ 2024
AMC: Công bố thông tin nghị quyết HĐQT chốt danh cổ đông để triệu tập đại hội cổ đông 2024.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.