MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 13/03/2024, 00:00
AIC

 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (UpCOM)

Giá hiện tại: AIC 11.9 +0.4(+3.48%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
AIC: 28.03.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AIC của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh 2024 và báo cáo kiểm toán 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi năm 2023; trích lập các quỹ năm tài chính 2023;
          - Nội dung họp: + Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Phương án chi trả thù lao, lương chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VNI;
+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI;
+ Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4, tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Thời gian họp: 25/04/2024
 

 

Theo HNX

Các tin khác
AIC: Thay đổi địa điểm chi nhánh
AIC: Giấy phép điều chỉnh
AIC: Bổ nhiệm bà Nguyễn Hoàng Mai giữ chức Người được ủy quyền CBTT từ 03.05.2024
AIC: Đơn xin từ nhiệm bà Cao Thu Hiền
AIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
AIC: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
AIC: Bà Cao Thu Hiền thôi giữ chức Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ từ 24.04.2024
AIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
AIC: Thay đổi địa điểm chi nhánh
AIC: Nhận được các đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên BKS
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.