MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 05/02/2024, 00:00
AIC

 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (UpCOM)

Giá hiện tại: AIC 11.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
AIC: Ông Nguyễn Thành Quang-TGĐ đã bán 742.098 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Quang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: AIC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 920.000 CP (tỷ lệ 0,92%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 742.098 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 177.902 CP (tỷ lệ 0,18%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 742.098 CP
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/01/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/01/2024.

 

Theo HNX

Các tin khác
AIC: Thay đổi địa điểm chi nhánh
AIC: Giấy phép điều chỉnh
AIC: Bổ nhiệm bà Nguyễn Hoàng Mai giữ chức Người được ủy quyền CBTT từ 03.05.2024
AIC: Đơn xin từ nhiệm bà Cao Thu Hiền
AIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
AIC: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS
AIC: Bà Cao Thu Hiền thôi giữ chức Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ từ 24.04.2024
AIC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
AIC: Thay đổi địa điểm chi nhánh
AIC: Nhận được các đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên BKS
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.