MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 12/12/2016, 14:57
AGP

 Công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (UpCOM)

Giá hiện tại: AGP 40.0 +1.2(+3.09%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
AGP: Bà Phạm Thị Bích Thủy - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 76.568 quyền mua

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: PHẠM THỊ BÍCH THỦY
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: AGP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 76.568 CP (tỷ lệ 1,76%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 76.568 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua: 76.568 quyền
- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 153.136 quyền
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 126.337 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Không công bố
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/12/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/12/2016.
HNX

Theo HNX

Các tin khác
AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP
AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP
AGP: Trần Nguyễn Minh Hiền - Kế toán trưởng - đăng ký mua 30.000 CP
AGP: Điều chỉnh Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023 và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
AGP: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết là 23.143.941 cp
AGP: 17.04.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ( tỷ lệ 100:12)
AGP: Nghị quyết HĐQT chốt ngày ĐKKCC chi trả cổ tức
AGP: Thông báo Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
AGP: Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023
AGP: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.