MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 15/08/2023, 00:00
AGE

 Công ty cổ phần Môi trường Đô thị An Giang (UpCOM)

Giá hiện tại: AGE 9.1 -0.4(-4.21%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
AGE: 22.8.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGE của CTCP Môi trường Đô thị An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 -2028;
+ Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông tại thư mời họp
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 09/2023
 

 

Theo HNX

Các tin khác
AGE: Huỷ DS cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 2023
AGE: 13.9.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức (200 đ/cp)
AGE: 21.9.2023, ngày GD cuối cùng của 19.893.000 cổ phiếu
AGE: Nghị quyết HĐQT huỷ DS cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường 2023
AGE: Nghị quyết HĐQT điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng tiền năm 2022
AGE: Nghị quyết HĐQT thống nhất việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022
AGE: 22.8.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
AGE: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
AGE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
AGE: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.