MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK IJC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
26/05/2023 -1,300  -18,590,000  14.3 (0.00 %)    3,200  45,760,000  4,500  64,350,000  108,432,499  5.94% 
25/05/2023 -46,600  -666,380,000  14.3 (0.70 %)    14,800  211,640,000  61,400  878,020,000  108,431,199  5.94% 
24/05/2023 2,100  29,780,000  14.15 (0.35 %)    17,300  245,795,000  15,200  216,015,000  108,437,099  5.94% 
23/05/2023 4,200  60,380,000  14.1 (-0.70 %)    32,900  466,260,000  28,700  405,880,000  108,439,199  5.94% 
22/05/2023 23,200  327,645,000  14.2 (1.43 %)    24,900  351,530,000  1,700  23,885,000  108,443,399  5.94% 
19/05/2023 -20,100  -277,330,000  13.95 (1.09 %)    2,300  31,790,000  22,400  309,120,000  108,468,299  5.93% 
18/05/2023 43,700  603,060,000  13.8 (0.73 %)    43,700  603,060,000  108,400,339   
17/05/2023 14,800  204,300,000  13.7 (-0.72 %)    14,800  204,300,000  108,444,039  5.94% 
16/05/2023 34,200  474,360,000  13.8 (0.00 %)    34,200  474,360,000  108,458,839  5.93% 
15/05/2023 -72,200  -1,022,160,000  13.75 (-3.85 %)    12,300  173,140,000  84,500  1,195,300,000  108,493,039  5.92% 
12/05/2023 -7,300  -103,690,000  14.3 (0.70 %)    1,300  18,430,000  8,600  122,120,000  108,420,839  5.95% 
11/05/2023 -40,000  -575,335,000  14.2 (0.00 %)    21,600  309,930,000  61,600  885,265,000  108,421,939  5.95% 
10/05/2023 74,200  1,049,980,000  14.2 (2.90 %)    74,400  1,052,820,000  200  2,840,000  108,441,039  5.94% 
09/05/2023 -700  -9,705,000  13.8 (-0.72 %)    1,600  22,695,000  2,300  32,400,000  108,515,239  5.91% 
08/05/2023 69,000  966,285,000  13.9 (1.46 %)    69,400  971,865,000  400  5,580,000  108,514,339  5.91% 
05/05/2023 8,300  113,880,000  13.7 (-0.36 %)    10,800  148,095,000  2,500  34,215,000  108,543,739  5.90% 
04/05/2023 -14,600  -202,205,000  13.75 (-1.08 %)    25,400  353,130,000  40,000  555,335,000  108,491,239  5.92% 
28/04/2023 -42,600  -596,365,000  13.9 (1.83 %)    31,000  426,475,000  73,600  1,022,840,000  108,576,855  5.89% 
27/04/2023 -13,700  -188,515,000  13.65 (0.37 %)    1,400  19,210,000  15,100  207,725,000  108,534,255  5.90% 
26/04/2023 57,500  782,000,000  13.6 (3.03 %)    57,500  782,000,000  108,520,555  5.91% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.