TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK TPB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
23/09/2022 0.00  25.05  -0.30 (-1.18 %)    1,059,500  26,728,000,000  25.35  25.40  25.00 
22/09/2022 0.00  25.35  0.10 (0.40 %)    604,500  15,146,000,000  25.00  25.35  24.80 
21/09/2022 0.00  25.25  -0.15 (-0.59 %)    675,800  16,973,000,000  1,476,200  37,495,480,000  25.00  25.40  25.00 
20/09/2022 25.40  25.40  0.40 (1.60 %)    890,600  22,359,000,000  1,800,000  45,000,000,000  25.40  25.40  24.90 
19/09/2022 25.00  25.00  -1.30 (-4.94 %)    1,438,500  36,673,000,000  2,111,900  54,731,780,000  26.30  26.30  24.70 
16/09/2022 26.30  26.30  -0.30 (-1.13 %)    865,600  23,057,000,000  900,000  23,850,000,000  26.50  26.85  26.30 
15/09/2022 26.55  26.55  -0.05 (-0.19 %)    797,400  21,374,000,000  950,000  25,175,000,000  26.65  27.35  26.50 
14/09/2022 26.55  26.55  -0.35 (-1.30 %)    953,000  25,186,000,000  250,000  6,700,000,000  26.50  26.80  26.25 
13/09/2022 26.85  26.85  -0.15 (-0.56 %)    769,200  20,700,000,000  500,000  13,450,000,000  27.10  27.10  26.75 
12/09/2022 26.95  26.95  -0.05 (-0.19 %)    822,500  22,159,000,000  558,965  15,092,055,000  27.00  27.10  26.80 
09/09/2022 27.00  27.00  0.10 (0.37 %)    935,700  25,274,000,000  500,000  13,450,000,000  27.30  27.30  26.60 
08/09/2022 26.90  26.90  -0.40 (-1.47 %)    1,410,600  38,250,000,000  528,700  14,433,510,000  27.35  27.40  26.90 
07/09/2022 27.30  27.30  -0.70 (-2.50 %)    1,754,000  48,382,000,000  6,844,000  191,632,000,000  27.80  27.90  27.30 
06/09/2022 28.00  28.00  0.00 (0.00 %)    1,348,000  37,622,000,000  800,000  22,160,000,000  28.15  28.15  27.65 
05/09/2022 28.00  28.00  0.00 (0.00 %)    1,827,200  51,270,000,000  700,000  19,600,000,000  28.50  28.50  27.75 
31/08/2022 28.00  28.00  0.10 (0.36 %)    585,300  16,284,000,000  384,053  10,922,178,700  27.90  28.15  27.55 
30/08/2022 27.90  27.90  0.20 (0.72 %)    821,500  22,937,000,000  4,368,965  120,940,330,500  28.00  28.20  27.70 
29/08/2022 27.70  27.70  -0.70 (-2.46 %)    2,031,300  56,114,000,000  1,006,800  28,190,400,000  28.00  28.10  27.10 
26/08/2022 28.40  28.40  -0.40 (-1.39 %)    1,359,300  38,803,000,000  28.85  28.90  28.35 
25/08/2022 28.80  28.80  0.70 (2.49 %)    1,687,100  48,025,000,000  1,346,796  38,001,346,200  28.45  28.90  28.15 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.