MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PIV - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PIV Hà Sơn Trường       992,700          157,000    14/04/2023  1,149,700  6.64  
PIV Hà Sơn Trường       64,800          872,600    17/03/2023  937,400  5.41  
PIV America LLC       879,700            53,700  12/06/2020  826,000  4.77  
PIV America LLC       1,172,200            292,500  15/05/2020  879,700  5.08  
PIV America LLC       1,234,100            61,800  03/04/2020  1,172,300  6.77  
PIV America LLC       1,396,000            55,200  14/02/2020  1,340,800  7.74  
PIV America LLC       1,610,600            124,800  28/06/2019  1,485,800  8.58  
PIV America LLC       1,486,300          145,900    29/03/2019  1,632,200  9.42  
PIV America LLC       1,561,500            75,200  22/03/2019  1,486,300  8.58  
PIV America LLC       1,544,600          52,300    09/11/2018  1,596,900  9.22  
PIV America LLC       1,318,600          85,800    19/10/2018  1,404,400  8.11  
PIV America LLC       1,208,500          10,100    21/09/2018  1,218,600  7.03  
PIV America LLC       729,000          470,000    24/08/2018  1,199,000  6.92  
PIV Hoàng Thị Hoài Chủ tịch HĐQT      1,161,500  2,000,000    07/06/2018  03/07/2018  477,000    03/07/2018  1,638,500  9.46  
PIV Hoàng Thị Hoài Chủ tịch HĐQT      315,000  1,000,000    09/05/2018  01/06/2018  846,500    01/06/2018  1,161,500  6.70  
PIV Nguyễn Thu Huyền Thành viên HĐQT      600,000    12/01/2017  10/02/2017  200,000    10/02/2017  200,000  1.15  
PIV Nguyễn Trọng Đức Thành viên HĐQT      500,000    12/01/2017  10/02/2017  200,000    10/02/2017  200,000  1.15  
PIV Hoàng Thị Hoài Chủ tịch HĐQT      1,400,000    12/01/2017  10/02/2017  300,000    10/02/2017  300,000  1.73  
PIV Nguyễn Trọng Đức Thành viên HĐQT      525,000    525,000  14/12/2016  12/01/2017    525,000  21/12/2016    0.00  
PIV Hoàng Thị Hoài Chủ tịch HĐQT      1,470,000    1,470,000  14/12/2016  12/01/2017    1,470,000  19/12/2016    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.