MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK EVS - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
EVS Nguyễn Hải Châu Chủ tịch HĐQT      3,000,000  1,200,000    07/11/2022  29/11/2022  1,064,900    29/11/2022  4,064,900  3.95  
EVS Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam       4,574,701  800,000    01/11/2022  30/11/2022  320,000    06/11/2022  4,894,701  4.75  
EVS Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam       1,774,701  3,000,000    21/09/2022  13/09/2022  2,800,000    21/09/2022  4,574,701  4.44  
EVS Nguyễn Thị Bích Hằng Kế toán trưởng      69,500    60,000  30/08/2022  19/09/2022      19/09/2022  69,500  0.07  
EVS Nguyễn Hải Châu Chủ tịch HĐQT      3,000,000    14/02/2022  15/03/2022  3,000,000    14/03/2022  3,000,000  2.91  
EVS Nguyễn Thanh Tùng       5,700,000            5,700,000  30/09/2021    0.00  
EVS Phạm Xuân Thành       5,700,000            5,700,000  29/09/2021    0.00  
EVS Nguyễn Ngọc Khánh       5,700,000            5,700,000  28/09/2021    0.00  
EVS Nguyễn Thị Thùy Dương       5,400,000            2,800,000  28/09/2021  2,600,000  2.52  
EVS Trần Đình Lợi       5,500,000            2,500,000  27/09/2021  3,000,000  2.91  
EVS Nguyễn Thành Chung Thành viên HĐQT      99,900  170,335    07/08/2021  09/08/2021  170,335    09/08/2021  99,900  0.10 đã mua 170.335 quyền mua 
EVS Ngô Thị Thu Hương Người được ủy quyền công bố thông tin      68,320    07/08/2021  09/08/2021  68,320    09/08/2021  68,320  0.07 đã mua 68.320 quyền mua 
EVS Vũ Thị Thanh Hằng Kế toán trưởng      89,200    07/08/2021  09/08/2021  89,200    09/08/2021  89,200  0.09 đã mua 89.200 quyền mua 
EVS Ngô Thị Thu Hương Người được ủy quyền công bố thông tin        80,000  29/07/2021  29/07/2021    80,000  29/07/2021    0.00 đã bán 80.000 quyền mua 
EVS Nguyễn Thành Chung Thành viên HĐQT      99,900    50,000  29/07/2021  29/07/2021    50,000  29/07/2021  99,900  0.10 đã bán 50.000 quyền mua 
EVS Vũ Thị Thanh Hằng Kế toán trưởng        70,000  29/07/2021  29/07/2021    70,000  29/07/2021    0.00 đã bán 70.000 quyền mua 
EVS Nguyễn Thị Hồng Ngọc Phụ trách quản trị        59,640  27/07/2021  29/07/2021    59,640  27/07/2021    0.00 đã bán 59.640 quyền mua 
EVS Nguyễn Thành Chung Thành viên HĐQT      100,000    08/03/2021  06/04/2021  99,900    08/04/2021  99,900  0.10  
EVS Vũ Hồng Sơn Chủ tịch HĐQT      6,000,000    6,000,000  23/12/2020  21/01/2021    6,000,000  05/01/2021    0.00  
EVS Bùi Việt Anh Thành viên HĐQT      4,108,500            1,300,000  02/07/2020  2,808,500  2.73  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.