MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VRG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
19/05/2023 20.2 (-1.46 %)    19  6,600  347   15  11,800  787   -5,200
18/05/2023 20.5 (-5.09 %)    15  4,600  307   21  14,400  686   -9,800
17/05/2023 21.6 (0.00 %)    11  2,600  236   12  11,500  958   -8,900
16/05/2023 21.6 (4.35 %)    16  4,000  250   26  240,500  9,250   -236,500
15/05/2023 22.6 (7.62 %)    32  10,200  319   19  8,700  458   1,500
12/05/2023 21 (0.00 %)    18  3,500  194   16  12,200  763   -8,700
11/05/2023 21 (4.48 %)    42  17,100  407   20  22,000  1,100   -4,900
10/05/2023 20.1 (0.00 %)    13  3,700  285   3,700  740   0
09/05/2023 20.1 (0.00 %)    13  4,300  331   14,500  1,611   -10,200
08/05/2023 20 (-2.91 %)    13  5,300  408   11  5,300  482   0
05/05/2023 20.7 (-3.27 %)    17  5,100  300   15  8,900  593   -3,800
04/05/2023 21.1 (-2.31 %)    14  3,400  243   13  14,200  1,092   -10,800
28/04/2023 21.3 (-1.84 %)    13  8,900  685   16  10,500  656   -1,600
27/04/2023 20.7 (-8.41 %)    18  9,100  506   20  24,100  1,205   -15,000
26/04/2023 22.6 (9.71 %)    17  6,400  376   14  11,100  793   -4,700
25/04/2023 20.6 (-11.21 %)    34  15,100  444   22  27,800  1,264   -12,700
24/04/2023 23.2 (-2.52 %)    2,500  278   20  25,100  1,255   -22,600
21/04/2023 24 (9.09 %)    16  14,600  913   23  28,600  1,243   -14,000
20/04/2023 22 (0.00 %)    13  13,400  1,031   12  17,100  1,425   -3,700
19/04/2023 22 (0.00 %)    14  7,800  557   16  17,200  1,075   -9,400
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.