MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK VHD - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
VHD Nguyễn Hồ Nam               8,663,800    14/12/2021  8,663,800  22.80  
VHD Nguyễn Đình Ngôn                 9,119,800  14/12/2021  9,119,800  24.00  
VHD Trần Quang Tuấn               7,695,000    14/12/2021  7,695,000  20.25  
VHD Vũ Nam Chung               3,640,700    14/12/2021  3,640,700  9.58  
VHD Lương Song Hào Giám đốc      1,064,000    1,064,000  01/08/2021  29/08/2021    1,064,000  19/08/2021    0.00  
VHD Trương Quang Minh Thành viên HĐQT      560,000  1,154,100    01/08/2021  29/08/2021  1,154,100    19/08/2021  1,714,100  4.51  
VHD Lu Thanh Thủy       357,000    357,000  01/08/2021  29/08/2021    357,000  16/08/2021    0.00  
VHD Lu Thanh Thủy               357,000    21/04/2021  357,000  0.94  
VHD Lương Song Hào               1,064,000    21/03/2021  1,064,000  2.80  
VHD Phạm Thị Hạnh               861,000    21/03/2021  861,000  2.27  
VHD Trương Quang Minh Thành viên HĐQT              560,000    21/03/2021  560,000  1.47  
VHD Trương Quang Minh Thành viên HĐQT              560,000    20/03/2021  560,000  1.47  
VHD Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam       4,900,000    4,900,000  17/03/2021  30/03/2021    4,900,000  21/03/2021    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.