TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK VCB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
23/09/2022 -413,048  -31,350,343,200  75.9 (-2.69 %)    202,300  15,354,570,000  615,348  46,704,913,200  306,080,589   
22/09/2022 -421,802  -32,900,556,000  78 (-1.14 %)    417,600  32,572,800,000  839,402  65,473,356,000  306,247,505   
21/09/2022 52,527  4,144,380,300  78.9 (-0.38 %)    1,238,600  97,725,540,000  1,186,073  93,581,159,700  306,426,734   
20/09/2022 359,716  28,489,507,200  79.2 (0.51 %)    395,100  31,291,920,000  35,384  2,802,412,800  306,338,234   
19/09/2022 279,429  22,019,005,200  78.8 (-1.50 %)    517,800  40,802,640,000  238,371  18,783,634,800  306,523,998   
16/09/2022 940,336  75,226,880,000  80 (1.01 %)    1,261,436  100,914,880,000  321,100  25,688,000,000  306,640,438   
15/09/2022 193,064  12,495,818,700  79.2 (1.15 %)    502,700  43,922,306,700  309,636  31,426,488,000  306,988,938   
14/09/2022 159,589  -440,428,800  78.3 (-0.38 %)    560,949  17,243,800,000  401,360  17,684,228,800  306,970,153   
13/09/2022 -181,928  -440,428,800  78.6 (-0.63 %)    806,008  17,243,800,000  987,936  17,684,228,800  306,936,102   
12/09/2022 -63,539  -10,968,960,000  79.1 (0.38 %)    676,646  35,917,040,000  740,185  46,886,000,000  307,460,010   
09/09/2022 -139,200  -10,968,960,000  78.8 (1.03 %)    455,800  35,917,040,000  595,000  46,886,000,000  307,227,256   
08/09/2022 -6,100  -475,800,000  78 (-2.50 %)    551,000  42,978,000,000  557,100  43,453,800,000  307,304,332   
07/09/2022 -102,600  -8,208,000,000  80 (-3.26 %)    476,800  38,144,000,000  579,400  46,352,000,000  306,549,477   
06/09/2022 -183,700  -15,191,990,000  82.7 (0.12 %)    195,100  16,134,770,000  378,800  31,326,760,000  306,559,077   
05/09/2022 -478,500  -39,524,100,000  82.6 (-1.67 %)    477,300  39,424,980,000  955,800  78,949,080,000  306,488,877   
31/08/2022 -188,400  -15,825,600,000  84 (-2.33 %)    287,800  24,175,200,000  476,200  40,000,800,000  306,739,577   
30/08/2022 39,400  3,388,400,000  86 (4.24 %)    304,700  26,204,200,000  265,300  22,815,800,000  306,514,877   
29/08/2022 102,300  8,439,750,000  82.5 (0.00 %)    328,900  27,134,250,000  226,600  18,694,500,000  306,819,577  23.52% 
26/08/2022 -130,700  -10,782,750,000  82.5 (0.61 %)    379,300  31,292,250,000  510,000  42,075,000,000  306,881,777  23.52% 
25/08/2022 -207,200  -16,990,400,000  82 (0.00 %)    59,500  4,879,000,000  266,700  21,869,400,000  306,748,277  23.52% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.