MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TSB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
29/05/2023 35.3 (0.86 %)    -4,719,136   
26/05/2023 35 (0.86 %)    4,719,136   
25/05/2023 34.7 (2.97 %)    4,719,136  0.04% 
24/05/2023 33.7 (0.00 %)    4,719,136  0.04% 
23/05/2023 33.7 (0.30 %)    4,719,136  0.04% 
22/05/2023 33.6 (-2.61 %)    4,719,136  0.04% 
19/05/2023 34.5 (-0.86 %)    4,719,136  0.04% 
18/05/2023 34.8 (-0.57 %)    4,719,136  0.04% 
17/05/2023 35 (2.94 %)    4,719,136  0.04% 
16/05/2023 34 (0.00 %)    4,719,136  0.04% 
15/05/2023 0 (0.00 %)    4,719,136  0.04% 
12/05/2023 33.7 (0.30 %)    4,719,136  0.04% 
11/05/2023 33.6 (-6.41 %)    4,719,136  0.04% 
10/05/2023 35.9 (0.00 %)    4,719,136  0.04% 
09/05/2023 35.9 (1.13 %)    4,719,136  0.04% 
08/05/2023 35.5 (-0.56 %)    4,719,136  0.04% 
05/05/2023 35.7 (-0.28 %)    4,719,136  0.04% 
04/05/2023 35.8 (-0.56 %)    4,719,136  0.04% 
28/04/2023 36 (0.00 %)    4,719,136  0.04% 
27/04/2023 36 (2.86 %)    4,719,136  0.04% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.