MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TEG - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TEG Mạc Quang Huy Thành viên HĐQT      350,400  150,000    06/06/2023  05/07/2023          0.00  
TEG Akahane Seiji Thành viên HĐQT      100,000    12/04/2023  11/05/2023  91,600    09/05/2023  91,600  0.14  
TEG Sermsang Power Corporation Public Company Limited               3,280,000    18/01/2023  3,280,000  5.00  
TEG Trần Thị Hạnh Thành viên BKS      691,941    691,941  04/05/2022  03/06/2022    691,941  12/05/2022    0.00  
TEG Đào Xuân Đức Trưởng BKS      24,472  100,000    04/05/2022  03/06/2022  100,000    30/05/2022  124,472  0.19  
TEG Hoàng Đình Lợi Phó Chủ tịch HĐQT      215,789  100,000    04/05/2022  03/06/2022  96,000    30/05/2022  311,789  0.48  
TEG Lê Đình Ngọc Thành viên HĐQT      343,333  300,000    04/05/2022  03/06/2022  300,000    30/05/2022  643,333  0.98  
TEG Đào Thị Thanh Hiền Phó Tổng GĐ      2,200  300,000    28/04/2022  27/05/2022  300,000    18/05/2022  302,200  0.46  
TEG Mạc Quang Huy Thành viên HĐQT      400  350,000    28/04/2022  27/05/2022  350,000    16/05/2022  350,400  0.53  
TEG CTCP Đầu tư Mernus       6,405,000  3,433,795    27/04/2022  26/05/2022  3,433,795    19/05/2022  9,838,795  15.00  
TEG CTCP Tập đoàn DK       1,358,333  500,000    25/04/2022  24/05/2022  500,000    12/05/2022  1,858,333  2.83  
TEG Nguyễn Quang Vinh Phó Tổng GĐ      400  50,000    27/01/2022  25/02/2022  50,000    10/02/2022  50,400  0.08  
TEG Nguyễn Hồng Thắng Kế toán trưởng      30,000    27/01/2022  25/02/2022  30,000    10/02/2022  30,000  0.05  
TEG Đặng Trần Quyết Phó Tổng GĐ      30,000    27/01/2022  25/02/2022  30,000    10/02/2022  30,000  0.05  
TEG Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam       12,124,382          8,082,921    08/10/2021  20,813,522  31.73  
TEG CTCP Đầu tư Mernus       6,100,000            4,066,666  08/10/2021  6,405,000  9.76  
TEG CTCP Tập đoàn DK       500,000  500,000    15/09/2021  14/10/2021  500,000    12/10/2021  1,358,333  2.07  
TEG Đặng Trung Kiên Chủ tịch HĐQT      300,000  300,000    15/09/2021  14/10/2021  300,000    12/10/2021  815,000  1.24  
TEG Phan Ngọc Anh Cương Thành viên HĐQT      1,497,128    1,497,128  13/09/2021  25/09/2021    1,497,128  25/09/2021  1,497,128  2.28 Giao dịch quyền mua 
TEG CTCP Đầu tư Mernus               6,100,000    24/08/2021  6,100,000  9.30  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.