MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK TCO - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
TCO Nguyễn Duy Dinh       4,180,840            67,700  30/11/2022  4,113,140  21.98  
TCO Nguyễn Duy Dinh       4,345,840            165,000  17/11/2022  4,180,840  22.34  
TCO Phạm Duy Như Quỳnh       1,426,534            507,000  08/03/2022  919,534  4.91  
TCO Phạm Duy Như Quỳnh       2,206,734            780,200  07/03/2022  1,426,534  7.62  
TCO Phạm Duy Như Quỳnh       2,616,734            410,000  04/03/2022  2,206,734  11.79  
TCO Nguyễn Duy Dinh       3,995,840          350,000    09/12/2021  4,345,840  23.23  
TCO Phạm Duy Như Quỳnh       3,016,734            400,000  09/12/2021  2,616,734  13.99  
TCO Phạm Duy Như Quỳnh       2,898,734          118,000    13/08/2021  3,016,734  16.12  
TCO Phạm Duy Như Quỳnh       2,643,634          255,100    12/08/2021  2,898,734  15.49  
TCO Phạm Duy Như Quỳnh       2,525,534          157,000    10/08/2021  2,582,534  13.80  
TCO HQ Investment Group       1,867,140            1,867,140  04/08/2021    0.00  
TCO Nguyễn Duy Dinh       2,077,100          1,918,740    04/08/2021  3,995,840  21.36  
TCO Nguyễn Duy Dinh       500          2,076,600    03/08/2021  2,077,100  11.10  
TCO HQ Investment Group       3,994,640            2,127,500  03/08/2021  1,867,140  9.98  
TCO Lê Hồng Ngọc       1,470,440            569,800  08/07/2021  900,640  4.81  
TCO Lê Hồng Ngọc       1,800,640            330,200  07/07/2021  1,470,440  7.86  
TCO Lê Hồng Ngọc       2,410,240            201,800  02/07/2021  2,208,440  11.80  
TCO Lê Hồng Ngọc       3,205,940            795,700  29/06/2021  2,410,240  12.88  
TCO Lê Hồng Ngọc       3,519,340            313,400  28/06/2021  3,205,940  17.13  
TCO Lê Hồng Ngọc       4,051,040            531,700  15/06/2021  3,519,340  18.81  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.