MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK SKG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
29/03/2023 14.90  14.90  0.05 (0.34 %)    76,800  1,141,000,000  15.00  15.00  14.70 
28/03/2023 14.85  14.85  -0.10 (-0.67 %)    198,100  2,962,000,000  14.95  15.10  14.85 
27/03/2023 14.95  14.95  0.40 (2.75 %)    226,800  3,374,000,000  14.70  15.00  14.65 
24/03/2023 14.55  14.55  0.15 (1.04 %)    125,100  1,821,000,000  14.40  14.70  14.40 
23/03/2023 14.40  14.40  0.05 (0.35 %)    66,100  948,000,000  14.35  14.45  14.25 
22/03/2023 14.35  14.35  -0.05 (-0.35 %)    119,900  1,731,000,000  14.70  14.70  14.35 
21/03/2023 14.40  14.40  0.15 (1.05 %)    120,900  1,730,000,000  14.50  14.50  14.20 
20/03/2023 14.25  14.25  -0.55 (-3.72 %)    188,400  2,745,000,000  14.70  14.80  14.10 
17/03/2023 14.80  14.80  -0.10 (-0.67 %)    115,500  1,708,000,000  150,002  2,085,027,800  15.10  15.10  14.65 
16/03/2023 14.70  14.70  -0.55 (-3.61 %)    110,800  1,638,000,000  14.70  15.00  14.70 
15/03/2023 15.25  15.25  0.60 (4.10 %)    310,500  4,663,000,000  14.90  15.25  14.75 
14/03/2023 14.65  14.65  -0.35 (-2.33 %)    290,300  4,227,000,000  15.00  15.00  14.30 
13/03/2023 14.95  14.95  -0.35 (-2.29 %)    234,800  3,554,000,000  772,000  11,001,000,000  15.10  15.35  14.90 
10/03/2023 15.30  15.30  -0.20 (-1.29 %)    712,700  11,120,000,000  15.85  15.90  15.00 
09/03/2023 15.45  15.45  0.95 (6.55 %)    485,400  7,499,000,000  235,000  3,160,750,000  15.45  15.45  15.45 
08/03/2023 14.45  14.45  0.15 (1.05 %)    74,800  1,075,000,000  14.25  14.45  14.20 
07/03/2023 14.25  14.25  -0.05 (-0.35 %)    46,300  660,000,000  14.30  14.45  14.20 
06/03/2023 14.25  14.25  -0.15 (-1.04 %)    142,400  2,051,000,000  14.35  14.55  14.20 
03/03/2023 14.35  14.35  -0.05 (-0.35 %)    73,600  1,051,000,000  14.40  14.40  14.20 
02/03/2023 14.35  14.35  -0.05 (-0.35 %)    66,600  953,000,000  14.45  14.45  14.20 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.