TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK SHB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
06/07/2022 49,100  655,485,000  13.35 (-3.26 %)    59,100  788,985,000  10,000  133,500,000  692,411,396  4.04% 
05/07/2022 55,100  760,380,000  13.8 (1.47 %)    80,900  1,116,420,000  25,800  356,040,000  692,460,496  4.04% 
04/07/2022 50,100  685,485,000  13.6 (0.74 %)    59,400  811,965,000  9,300  126,480,000  692,286,896   
01/07/2022 -50,100  -673,845,000  13.45 (-0.37 %)    42,500  571,625,000  92,600  1,245,470,000  692,331,996  4.04% 
30/06/2022 -162,300  -2,191,050,000  13.5 (-3.57 %)    13,900  187,650,000  176,200  2,378,700,000  692,272,696  4.05% 
29/06/2022 -73,600  -1,029,880,000  14 (-1.41 %)    28,200  396,210,000  101,800  1,426,090,000  692,275,896  4.05% 
28/06/2022 53,500  757,025,000  14.15 (3.28 %)    64,200  908,430,000  10,700  151,405,000  692,272,978  4.05% 
27/06/2022 114,700  1,572,155,000  13.65 (1.11 %)    146,000  2,000,565,000  31,300  428,410,000  692,312,178  4.05% 
24/06/2022 77,100  1,040,850,000  13.5 (-0.74 %)    102,100  1,378,350,000  25,000  337,500,000  692,434,578  4.04% 
23/06/2022 70,600  956,630,000  13.55 (2.65 %)    94,200  1,276,410,000  23,600  319,780,000  692,411,578  4.04% 
22/06/2022 -124,500  -1,643,400,000  13.2 (2.33 %)    600  7,920,000  125,100  1,651,320,000  692,135,278  4.05% 
21/06/2022 -134,800  -1,738,920,000  12.9 (-3.73 %)    235,700  3,040,530,000  370,500  4,779,450,000  692,132,878  4.05% 
20/06/2022 192,000  2,528,850,000  13.35 (2.69 %)    195,000  2,568,900,000  3,000  40,050,000  690,339,218  4.12% 
17/06/2022 3,893,700  50,423,415,000  12.95 (-2.63 %)    5,923,100  76,704,145,000  2,029,400  26,280,730,000  690,518,218  4.11% 
16/06/2022 266,300  3,541,790,000  13.3 (0.00 %)    282,300  3,754,590,000  16,000  212,800,000  696,201,918  3.90% 
15/06/2022 -131,100  -1,737,075,000  13.25 (-2.57 %)    108,300  1,434,975,000  239,400  3,172,050,000  696,362,018  3.89% 
14/06/2022 861,000  11,709,600,000  13.6 (0.74 %)    983,200  13,371,520,000  122,200  1,661,920,000  696,383,070  3.89% 
13/06/2022 881,700  11,902,950,000  13.5 (-5.59 %)    969,400  13,086,900,000  87,700  1,183,950,000  697,331,770  3.86% 
10/06/2022 -22,000  -314,600,000  14.3 (-2.72 %)    12,500  178,750,000  34,500  493,350,000  698,250,170  3.82% 
09/06/2022 -26,400  -386,760,000  14.65 (0.34 %)    24,600  360,390,000  51,000  747,150,000  698,253,984  3.82% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.