MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK SAV - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
31/03/2023 14.9 (0.00 %)    75  85,400  1,139   54  60,100  1,113   25,300
30/03/2023 14.9 (-0.67 %)    38  45,200  1,189   53  46,800  883   -1,600
29/03/2023 15 (0.00 %)    41  18,100  441   34  30,000  882   -11,900
28/03/2023 15 (0.00 %)    35  25,900  740   32  26,700  834   -800
27/03/2023 15 (0.67 %)    43  40,600  944   41  30,400  741   10,200
24/03/2023 14.85 (1.02 %)    32  61,700  1,928   42  49,100  1,169   12,600
23/03/2023 14.7 (0.00 %)    17  19,200  1,129   28  15,500  554   3,700
22/03/2023 14.7 (0.00 %)    24  29,200  1,217   28  21,800  779   7,400
21/03/2023 14.65 (-0.34 %)    26  9,500  365   35  22,000  629   -12,500
20/03/2023 14.7 (-1.34 %)    34  23,000  676   42  48,000  1,143   -25,000
17/03/2023 14.9 (1.36 %)    38  29,000  763   39  24,800  636   4,200
16/03/2023 14.65 (-2.33 %)    32  15,500  484   47  35,400  753   -19,900
15/03/2023 14.95 (1.70 %)    27  19,400  719   42  26,200  624   -6,800
14/03/2023 14.7 (-1.34 %)    28  13,400  479   28  17,300  618   -3,900
13/03/2023 14.85 (-1.00 %)    37  34,600  935   44  32,700  743   1,900
10/03/2023 14.95 (1.70 %)    54  51,400  952   41  19,000  463   32,400
09/03/2023 14.7 (0.00 %)    48  33,400  696   35  13,300  380   20,100
08/03/2023 14.65 (1.03 %)    52  52,400  1,008   37  22,500  608   29,900
07/03/2023 14.5 (-0.68 %)    57  36,100  633   37  26,700  722   9,400
06/03/2023 14.6 (0.00 %)    23  9,200  400   35  28,300  809   -19,100
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.