MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PND - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PND Nguyễn Tuấn Tú Kế toán trưởng      4,500    4,500  22/03/2021  15/04/2021    4,500  29/03/2021    0.00  
PND Nguyễn Tuấn Tú Kế toán trưởng      4,500    4,500  23/02/2021  16/03/2021      16/03/2021  4,500  0.07  
PND Nguyễn Tuấn Tú Kế toán trưởng      4,600    4,600  11/01/2021  01/02/2021      01/02/2021  4,600  0.07  
PND Trần Xuân Hạnh Người được ủy quyền công bố thông tin      4,700    4,700  04/01/2021  28/01/2021    4,700  04/01/2021    0.00  
PND Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương       5,400    5,400  19/03/2018  12/04/2018    5,400  02/04/2018    0.00  
PND CTCP Đầu tư Xăng dầu Việt Nam       416,800          552,400    08/02/2018  969,200  14.54  
PND Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương       550,000    550,000  07/02/2018  04/03/2018    544,600  04/03/2018  5,400  0.08  
PND CTCP Đầu tư Xăng dầu Việt Nam       500          416,300    27/07/2017  416,800  6.25  
PND Ngân hàng TMCP Đông Nam Á       416,300    416,300  27/07/2017  24/08/2017    416,300  01/08/2017    0.00  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.