MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ PHIẾU QUỸ - Mã CK PHR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày giao dịch Mua/Bán KL
đăng ký
KLGD
trong ngày
%/KL
đăng ký
KLGD
tích lũy
%/KL
đăng ký
KL
còn lại
%/KL
đăng ký
Ngày hết hạn
05/09/2012 Mua 500,000 5,000  1.00%  485,000  97.00%  15,000  3.00%  08/09/2012 
04/09/2012 Mua 500,000 380  0.08%  480,000  96.00%  20,000  4.00%  08/09/2012 
31/08/2012 Mua 500,000 18,000  3.60%  479,620  95.92%  20,380  4.08%  08/09/2012 
30/08/2012 Mua 500,000 6,000  1.20%  461,620  92.32%  38,380  7.68%  08/09/2012 
28/08/2012 Mua 500,000 5,000  1.00%  455,620  91.12%  44,380  8.88%  08/09/2012 
27/08/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  450,620  90.12%  49,380  9.88%  08/09/2012 
23/08/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  425,620  85.12%  74,380  14.88%  08/09/2012 
22/08/2012 Mua 500,000 23,510  4.70%  400,620  80.12%  99,380  19.88%  08/09/2012 
21/08/2012 Mua 500,000 25,000  5.00%  377,110  75.42%  122,890  24.58%  08/09/2012 
20/08/2012 Mua 500,000 22,000  4.40%  352,110  70.42%  147,890  29.58%  08/09/2012 
17/08/2012 Mua 500,000 15,210  3.04%  330,110  66.02%  169,890  33.98%  08/09/2012 
16/08/2012 Mua 500,000 7,270  1.45%  314,900  62.98%  185,100  37.02%  08/09/2012 
15/08/2012 Mua 500,000 9,990  2.00%  307,630  61.53%  192,370  38.47%  08/09/2012 
14/08/2012 Mua 500,000 24,780  4.96%  297,640  59.53%  202,360  40.47%  08/09/2012 
13/08/2012 Mua 500,000 24,400  4.88%  272,860  54.57%  227,140  45.43%  08/09/2012 
10/08/2012 Mua 500,000 7,000  1.40%  248,460  49.69%  251,540  50.31%  08/09/2012 
08/08/2012 Mua 500,000 10,860  2.17%  241,460  48.29%  258,540  51.71%  08/08/2012 
07/08/2012 Mua 500,000 8,680  1.74%  230,600  46.12%  269,400  53.88%  08/08/2012 
06/08/2012 Mua 500,000 2,910  0.58%  221,920  44.38%  278,080  55.62%  08/08/2012 
03/08/2012 Mua 500,000 20,000  4.00%  219,010  43.80%  280,990  56.20%  08/08/2012 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.