MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK ORS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
29/03/2023 9.60  9.60  -0.06 (-0.62 %)    1,063,900  10,268,000,000  9.63  9.76  9.59 
28/03/2023 9.66  9.66  0.01 (0.10 %)    2,504,600  24,217,000,000  9.61  9.79  9.56 
27/03/2023 9.65  9.65  0.18 (1.90 %)    2,278,100  21,798,000,000  9.45  9.69  9.39 
24/03/2023 9.47  9.47  -0.01 (-0.11 %)    1,117,400  10,646,000,000  990,000  9,385,200,000  9.48  9.60  9.47 
23/03/2023 9.48  9.48  0.13 (1.39 %)    2,121,300  19,790,000,000  9.14  9.50  9.14 
22/03/2023 9.35  9.35  0.09 (0.97 %)    1,237,300  11,520,000,000  9.26  9.36  9.26 
21/03/2023 9.26  9.26  0.09 (0.98 %)    1,198,300  10,929,000,000  9.20  9.26  9.02 
20/03/2023 9.17  9.17  -0.40 (-4.18 %)    2,228,300  20,754,000,000  9.50  9.60  9.06 
17/03/2023 9.57  9.57  -0.07 (-0.73 %)    1,409,400  13,572,000,000  9.70  9.81  9.46 
16/03/2023 9.55  9.55  -0.20 (-2.05 %)    795,100  7,637,000,000  9.65  9.75  9.54 
15/03/2023 9.75  9.75  0.60 (6.56 %)    4,498,000  42,926,000,000  9.21  9.78  9.21 
14/03/2023 9.15  9.15  -0.15 (-1.61 %)    1,194,600  10,972,000,000  9.30  9.30  9.05 
13/03/2023 9.30  9.30  0.00 (0.00 %)    1,967,500  18,114,000,000  30,000  258,300,000  9.05  9.35  9.02 
10/03/2023 9.25  9.25  -0.25 (-2.63 %)    1,748,600  16,194,000,000  9.35  9.42  9.11 
09/03/2023 9.47  9.47  -0.13 (-1.35 %)    1,685,600  15,975,000,000  9.54  9.60  9.39 
08/03/2023 9.58  9.58  0.18 (1.91 %)    2,599,700  24,439,000,000  9.35  9.59  9.21 
07/03/2023 9.40  9.40  0.50 (5.62 %)    4,777,400  44,040,000,000  8.93  9.54  8.93 
06/03/2023 8.92  8.92  -0.08 (-0.89 %)    1,115,400  10,021,000,000  8.96  9.10  8.88 
03/03/2023 8.95  8.95  -0.15 (-1.65 %)    1,109,200  9,964,000,000  9.05  9.10  8.85 
02/03/2023 9.08  9.08  0.18 (2.02 %)    1,438,200  12,843,000,000  8.85  9.10  8.80 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.