MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK NTL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
NTL Nguyễn Thị Mai Mẹ  Đinh Đức Tiệp  Phó Tổng GĐ  3,300,040    600,000  27/03/2022  25/04/2022    386,600  24/04/2022  2,931,440  4.81  
NTL Đỗ Thị Thu Hiền Em  Đỗ Huy Khải  Kế toán trưởng          73,400    25/01/2022  73,400  0.12  
NTL Lê Minh Tuân Kế toán trưởng      3,050,550    1,000,000  28/12/2021  26/01/2022      26/01/2022  3,050,550  5.00  
NTL Nguyễn Hồng Khiêm Phó Tổng GĐ      1,033,824    1,033,824  19/12/2021  17/01/2022    108,800  17/01/2022  925,024  1.52  
NTL Nguyễn Thị Thúy Trinh Con  Nguyễn Văn Kha  Chủ tịch HĐQT  590,336    500,000  14/11/2021  13/12/2021    339,300  13/12/2021  251,036  0.41  
NTL Nguyễn Hữu Lập Phó Tổng GĐ      599,412    200,000  02/11/2021  01/12/2021    50,000  01/12/2021  549,412  0.90  
NTL Nguyễn Thị Mai Mẹ  Đinh Đức Tiệp  Phó Tổng GĐ  4,150,040    850,000  26/10/2021  24/11/2021    850,000  18/11/2021  3,300,040  5.41  
NTL Trần Quang Hiện Thành viên HĐQT độc lập      230,000    230,000  21/09/2021  20/10/2021    230,000  11/10/2021    0.00  
NTL Nguyễn Thị Mai Mẹ  Đinh Đức Tiệp  Phó Tổng GĐ  5,500,040    1,350,000  08/09/2021  07/10/2021    1,350,000  05/10/2021  4,150,040  6.80  
NTL Trần Thị Thu Thủy Vợ  Nguyễn Hồng Khiêm  Phó Tổng GĐ  501,120    500,000  19/08/2021  15/09/2021    500,000  15/09/2021  1,120  0.00  
NTL Nguyễn Hữu Lập Phó Tổng GĐ      649,412    50,000  18/08/2021  16/09/2021    50,000  15/09/2021  599,412  0.98  
NTL Nguyễn Thị Mai Mẹ  Đinh Đức Tiệp  Phó Tổng GĐ  7,033,440    1,533,440  16/08/2021  14/09/2021    1,533,400  26/08/2021  5,500,040  9.02  
NTL Trần Thị Mừng       3,108,070          20,000  130,000  01/08/2021  2,998,070  4.92  
NTL Trần Thị Mừng       3,678,970            30,000  05/07/2021  3,648,970  5.98  
NTL Trần Thị Thương Em  Trần Trọng Nghĩa  Phó Tổng GĐ          10,000  10,000  10/06/2021    0.00  
NTL Trần Thị Mừng       4,978,870            200,000  21/03/2021  4,778,870  7.84  
NTL Trần Thị Mừng       5,507,070            30,000  11/03/2021  5,477,070  8.98  
NTL Trần Thị Mừng       6,167,670            222,900  24/02/2021  5,944,770  9.75  
NTL Đỗ Huy Khải Kế toán trưởng      10,000    10,000  28/01/2021  26/02/2021    10,000  18/02/2021    0.00  
NTL Trần Thị Mừng       6,732,170            60,000  25/01/2021  6,672,170  10.94  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.